Brann- og røykgardin

Haby branngardin er et automatisk brann- og røyksikringssytem. Gardinen hindrer gjennomgang av røyk, varme supervarme gasser og brann. 

Brann- og røykgardinene er et automatisk sikringssystem som for en gitt tid hindrer gjennomtrenging av varme, supervarme gasser og flammer. Gardinene tillater større design-fleksibilitet ved både rehabilitering og nybygg. De er et svært godt alternativ til ikke-bærende vegger og tradisjonelle branndører og -gitter.

Kan leveres isolerte for strålingsbeskyttelse.

 

Spesifikasjon

  • Testet i opp til 240 minutter ved 1000ºC
  • Tilfredstiller E-klasse inntil 120 min
  • Tilfredstiller E1-klasse inntil 120 minutter ved sprinkling

Kontaktperson

Tor Hjørnegård
Telefon: 69 21 71 00
E-post: tor@haby.no